Akcja zakończonaSzanowni Państwo

Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!” zakończyła się wielkim sukcesem.

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w dzieło propagowania Medalika św. Benedykta w Polsce, a także wsparli odbudowę starego XVI-wiecznego kościoła w Nursji. Za sprawą Państwa pomocy ojcowie benedyktyni będą mogli przeprowadzić niezbędne prace remontowe, dzięki czemu ta zabytkowa świątynia odzyska swój dawny blask.Już teraz z radością informujemy, że kampania, w której propagujemy kult św. Benedykta będzie kontynuowana. Tymczasem zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.PiotrSkarga.pl, gdzie już niedługo w dziale „Kampanie” pojawi się pełna relacja z finału akcji.

Z pozdrowieniami
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi
Wielki czciciel Krzyża Świętego
Św. Benedykt z Nursji słynął z wielkiej czci dla Krzyża Świętego. Bóg poprzez ten znak w cudowny sposób niweczył szatańskie zamiary i dokonywał wielu cudów w jego życiu. Pobożność i cześć ogromnej rzeszy wiernych dla św. Benedykta przechowała dla potomnych niezwykłą pamiątkę po tym wielkim Patriarsze Zakonów – medalik krzyżowy. Został on upowszechniony w XVII wieku dzięki św. Wincentemu à Paulo, który polecił, aby siostry miłosierdzia nosiły go przy swoich różańcach. Medalik krzyżowy św. Benedykta należy do najstarszych i najbardziej czczonych w Kościele katolickim medalików.
Powierz się opiece św. Benedykta
Taki poświęcony przez kapłana medalik możemy wysłać również Tobie! Będzie on dla Ciebie doskonałą pomocą w codziennej pracy nad sobą i kształtowaniu w duszy usposobienia podatnego na współpracę z łaską naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Pamiętaj, że medalik ten nie jest amuletem! Aby dostąpić łask związanych z jego noszeniem, niezbędna jest silna wiara w Boga połączona z modlitwą i oddawaniem czci świętemu Benedyktowi.
Na awersie medalika widnieje wizerunek św. Benedykta, stojącego na tle ołtarza. Święty zakonodawca w prawej ręce trzyma krzyż. Po tej samej stronie znajduje się także pęknięty kielich, z którego wypełza wąż - jest to nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w klasztorze w Vicovaro. W lewej ręce św. Benedykt trzyma księgę, a pod nią znajduje się kruk, który przechodzi koło chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z życia świętego, kiedy nakazał on krukowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić zakonodawcę.
Przy postaci św. Benedykta widnieje napis: Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta. Zaś na obrzeżu medalika: Eius in obitu nostro praesentia muniamur – Niech Jego obecność nas broni w godzinę śmierci.
Na górze umieszczony jest napis: PAX – Pokój lub IHS – oznaczający Jezusa Chrystusa
Na czterech polach między ramionami krzyża znajdują się litery: C. S. P. B.Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta.
Na belce pionowej krzyża: C. S. S. M. L.: Crux Sancta Sit Mihi Lux - Krzyż święty niech mi będzie światłem. Na belce poprzecznej: N. D. S. M. D. - Non Draco Sit Mihi Dux - Niech szatan (dosł. smok) nie będzie mi przewodnikiem.
Na obrzeżu medalika po prawej stronie: V. R. S. N. S. M. V.Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Na obrzeżu medalika po lewej stronie: S. M. Q. L. I. V. B.Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas – Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę.
Zamawiając medalik, otrzymasz także:
Poświęcony obrazek z wizerunkiem świętego Benedykta. Na jego odwrocie znajduje się egzorcyzm do św. Benedyka po polsku i po łacinie. Odmawiaj go szczególnie w chwilach pokus szatana, a Twoje żarliwe zwrócenie się ku Bogu wraz z wezwaniem św. Benedykta oddali Cię od niebezpieczeństwa duchowego. Jego niewielki format i trwałe wykonanie sprawiają, że możesz go mieć zawsze przy sobie!
Kartę na podziękowania i prośby do św. Benedykta. Jeśli ją wypełnisz i odeślesz na nasz adres, my zawieziemy ją do Nursji, gdzie w klasztorze św. Benedykta dnia 24 października 2019 roku o godzinie 10.00 zostanie odprawiona Msza Święta za wszystkich uczestników akcji.
Broszurkę Medalik św. Benedykta, zawierającą m.in. najważniejsze informacje dotyczące św. Benedykta i Jego kultu, dokładny opis symboliki medalika, świadectwa osób, które za pośrednictwem medalika krzyżowego otrzymały duchowe i cielesne łaski, czy modlitwy do św. Benedykta.
Pomóż w odbudowie kościoła Benedyktynów w Nursji
Opactwo św. Benedykta w Nursji zostało ufundowane w X wieku. Funkcjonowało aż do 1810 roku, kiedy to miejscowi mnisi zostali wypędzeni przez wrogie wojska napoleońskie, a klasztor został zamknięty. W 2000 roku, dzięki zaangażowaniu amerykańskich benedyktynów, udało się reaktywować opactwo. Mnisi rozpoczęli celebrację liturgii w klasycznym rycie rzymskim, równolegle z formą zwyczajną, a miejsce to odzyskało swój dawny blask. Niestety, 30 października 2016 roku silne trzęsienie ziemi doprowadziło do całkowitego zawalenia się bazyliki i zabudowań klasztornych.
Benedyktyni zmuszeni byli opuścić klasztor i przenieść się na obrzeża Nursji, gdzie odbudowują stary XVI-wieczny kościół. Biorąc udział w tej kampanii zyskujesz możliwość włączenia się w rozpowszechnianie medalika św. Benedykta wśród tysięcy naszych Rodaków oraz uczestnictwa w dziele odbudowy opactwa. Przeor zakonu Benedykt Nivakoff pisze w liście popierającym tę kampanię: Zebrane przez Was środki pomogą nam dokończyć renowację naszego kościoła, fasady i dzwonnicy, tak aby jeszcze przez długie lata mógł on służyć jako miejsce modlitwy. Wszystkie szczegóły kampanii poznasz po zamówieniu pakietu.
Drodzy Przyjaciele Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi
Klasztor św. Benedykta w Nursji z przyjemnością wyraża poparcie dla Waszych działań zmierzających do popularyzowania życia i misji św. Benedykta w Polsce. Jesteśmy społecznością mnichów mieszkających w Nursji, rodzimej miejscowości świętego Benedykta, który jest naszym Ojcem i Patronem. Dla mnichów mieszkających w tym klasztorze inicjatywy takie jak Wasza są powodem do radości i życzymy Wam powodzenia w realizacji Waszego przedsięwzięcia. (...)
Przeor Benedykt Nivakoff, OSB
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi